Hvad er Psykospil?

Psykospil er et psykoterapeutisk værktøj som bruges til at fremkalde fortrængte følelser, ved at genspille en situation fra sit liv.

Praktisk:

Der vil være mellem 6-12 deltagere og 1-2 instruktører (psykoterapeuter) på en psykodynamisk aften. Der gennemspilles cases som hver enkelt deltager har taget med. Hvor mange cases der spilles på en aften, afhænger af tiden. En case tager typisk imellem 45-60 minutter.

En case spilles ved, at en deltager har valgt en situation fra sit liv, som vedkommende ønsker at arbejde med. Deltageren har nu mulighed for at spørge en eller flere deltagere om de ønsker at spille en rolle i casen, som skal forstærke oplevelsen for deltageren.

Eksempel:

En deltager har en case fra sin barndom, hvor vedkommende er blevet drillet/mobbet i skolen. Deltageren vælger nogle fra holdet som kan spille mobberne. Casen kan spilles flere gange med forskellige scenarier. Deltageren kan stoppe spillet, spole tilbage eller ændre på historien. Deltageren kan også konfrontere mobberne og afreagere ved f.eks at slå i nogle puder eller sige/råbe/græde noget ud.

Formål:

Hvorfor genspille situationer fra sit liv, som oftest vil være situationer man blot ønsker at blive ved med at fortrænge eller lægge bag sig?

Svaret er, at ved at genspille situationen kan vi blive bevidste om nuancer i historien og få nye bevidstgørelser, som vi havde fortrængt. Dernæst opdage hvilke følelser der blev skabt og hvordan de følelser har en indvirkning på livet idag.

 

Fordelen ved at kunne genspille casen på forskellige måder er også, at vi har mulighed for at handle anderledes end vi havde mulighed for dengang. At stille nogen til ansvar, eller handle på en vrede/frustration som ikke var mulig dengang.

“Jeg kan bruge min nutid, til at undersøge og forstå min fortid, så jeg kan forme min fremtid.”

Ved at afrunde historiske følelser, har vi mulighed for i vores nutid, at adskille vores nutidige følelser og adfærd, med følelser som hører en anden tid til. Så undgår vi at sammenligne situationer i vores nutid, med situationer og følelser fra vores fortid. Men dette kan kun gøres, når vi bliver bevidste om sammenhængende. Ellers sker det helt ubevidst og så har vi ingen indflydelse.

Etik

Etikken er afgørende for at skabe den tryghed og det rum, der skal til når man arbejder med sin histore.

Der kræves fuld tavshedspligt, med alt hvad der på nogen måde drejer sig om en deltagers case.

Deltagerne må ikke kommentere eller spørge ind til en case i pauserne eller når aftenen er slut. Hverken til deltagere, eller dem som har siddet på sidelinjen.

Alle spørgsmål eller behov for at kommentere, skal foregå til instruktøren. Dette er for at skabe fuld tryghed og anonymitet for den enkelte deltager, både på sidelinjen og som deltagende.