Persondatapolitik

Denne side vil forklare dig, hvordan dine persondata bliver håndteret hos Calmo og hvad det betyder som klient hos mig.

Det er vigtigt at understrege at jeg udelukkende opbevarer data som er relevante i forhold til dit kundeforhold til Calmo, det drejer sig om: navn, adresse, e-mail, telefonnummer og klientlogbog.

HVAD ER GDPR?

GDPR er en lovgivning, som bliver håndteret af EU og som er gyldig i alle EU-lande. Det primære formål er, at skabe gennemsigtighed for dig, som klient og hvordan dine persondata bliver håndteret. GPDR træder i kraft fra den 25. maj 2018

I Calmo er det udelukkende den terapeut du er tilknyttet, som har adgang til klientlogbogen. Klientlogbogen er en løbende rapportering og evaluering af dit klientforløb. Formålet er udelukkende at højne kvaliteten af samarbejdet og skabe et nødvendigt overblik over dit selvudviklingsforløb, for dig. Du har til enhver tid, ret til at søge aktindsigt i klientlogbogen.

Du kan læse mere og GPDR via Datatilsynet: http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/

Hvordan og hvor lang tid bliver mine data opbevaret?

Calmo er en mindre virksomhed og derfor er strukturen også simpel og ligetil. Det er vigtigt at beskrive, at du som klient til hver en tid har ret til at få aktindsigt eller slettet de persondata oplysninger der opbevares. Dette skal gøres skriftligt via e-mail til info@calmo.dk og der vil blive krævet billededokumentation for sikker ID inden oplysningerne udleveres og/eller slettes.

I forbindelse med betaling af fakturaer, så sker det via bankoverførsel eller mobilepay og fakturaerne bliver opbevaret i en sikret folder på en ekstern harddisk.  Når du betaler din regning via bankoverførsel er det din bank og min bank (SparNord Bank), som står for datasikkerheden.

Jeg opbevarer dine personoplysninger i en række systemer, men også med forskellig levetid:

 – Jeg opbevarer dine personoplysninger i mit faktureringssystem i minimum 5 år i henhold til gældende krav fra SKAT.

 – Jeg opbevarer klientlogbøger, som er relevante for vores samarbejde sålænge vi har et aktivt forløb. Efterfølgende arkiverer jeg klientlogbøger i minimum 1 år hvorefter de løbende slettes.

Hvilke persondataoplysninger gemmes?

I forbindelse med vores kommunikation, browsing af hjemmesiden www.calmo.dk vil du overføre en eller flere af følgende informationer:

– Navn

-Adresse

-Telefonnummer

-E-mail

-IP

-Samtykke

-Evt. kontrakt (gælder kun kursusforløb)

Hvad sker der ved brug på sikkerheden?

Ved et brud på sikkerheden vil de berørte kunder få direkte besked via e-mail indenfor 72 timer efter bruddet. I denne dokumentation vil der blive oplyst hvilke oplysninger, der er blevet kompromitteret og hvordan du, som klient, skal forholde dig. Alle brud på sikkerheden bliver desuden anmeldt til datatilsynet inden for de 72 timer: http://www.datatilsynet.dk/anmeld-brud-paa-persondatasikkerheden/