Scroll

Jeg hedder Rinaldo Madiotto og det er mig der står bag Calmo.

Calmo er italiensk og betyder rolig.

Mit formål med Calmo er, ved hjælp af Psykoterapi og Coaching, at støtte dig til at finde roen og nå dine mål.

Jeg blev i 2018 færdiguddannet Psykoterapeut og Master Coach. Som en del af pensum på uddannelsen, var jeg i terapi alle 4 år og har derfor gennemprøvet alle teknikker og værktøjer et utal af gange.

Ro, har altid været en del af min adfærd og fremtoning. Før jeg startede på min uddannelse brugte jeg roen som et cover, for mine følelser. I virkeligheden var jeg slet ikke rolig på indersiden. Folk måtte ikke se min sårbarhed når jeg var ked af det, ligesom de ikke måtte se min angst eller vrede når følelserne var ved at koge over. Ved at udtrykke ro og neutralitet, var jeg usårlig – troede jeg. I virkeligheden tillod jeg bare ikke rigtig at føle noget. I stedet blev jeg kold. Jeg græd aldrig og jeg grinte sjældent. Jeg var neutral.

I dag er Ro noget andet for mig. I dag er jeg rolig fordi, jeg har accept af alle mine følelser. Jeg forstår hvorfor de er der og hvordan de er indlært – og det er helt OK. For at nå frem til den autentiske ro jeg føler i dag, måtte jeg igennem alle de dårlige følelser som lå under. Jeg var nødt til at turde at gå på opdagelse i min historie og føle de ældgamle følelser igen, for at forstå dem og få accept af dem.

Hvis du også har et ønske om at gå på opdagelse i din historie, eller har nogle ting i din hverdag som du ønsker at tage styringen over, men ikke har værktøjerne til, vil jeg med glæde gå med dig og støtte dig med min viden og mine værktøjer.

Udover arbejdet i min praksis, arbejder jeg som social mentor i social psykiatrien, med unge voksne, som skal i uddannelse eller arbejde. Jeg har også arbejdet en del med bandekriminelle igennem kriminalforsorgens bandeexit. Jeg har samlet 9 års erfaring i arbejdet som mentor, hvoraf de fleste har haft udfordringer med henholdsvis angst, PTSD, OCD og depression.

/Rinaldo

Kontakt
Scroll

Mit etiske regelsæt

  1. Jeg støtter en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekt for klienten går forud for mine egne interesser.
  2. Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
  3. Jeg kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
  4. Al journalføring m.v. må kun ske med klientens samtykke og skal opbevares så tavshedspligten sikres.
  5. Jeg er ikke undergivet tavshedspligt hvis det kan være til skade eller til fare for parterne eller andre.
  6. Jeg henviser klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller hvis jeg ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.
  7. Jeg arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.
  8. Jeg påtager mig et ansvar for at vedligeholde og udvikle mit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.