Mit etiske regelsæt

  1. Jeg støtter en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekt for klienten går forud for mine egne interesser.
  2. Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
  3. Jeg kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
  4. Al journalføring m.v. må kun ske med klientens samtykke og skal opbevares så tavshedspligten sikres.
  5. Jeg er ikke undergivet tavshedspligt hvis det kan være til skade eller til fare for parterne eller andre.
  6. Jeg henviser klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller hvis jeg ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.
  7. Jeg arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.
  8. Jeg påtager mig et ansvar for at vedligeholde og udvikle mit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.